Download Quân Sư Liên Minh 2: Hổ Khiếu Long NgâmDownload The Advisors Alliance 2: Growling Tiger, Roaring Dragon

Từ Tư Mã Ý đeo bội kiếm chí khí ngút trời đến Gia Cát Lượng tay cầm Ngọc Hạc Vũ Phiến vung lên, đều dự báo một trận chiến chiến sắp bắt đầu. Sự kiện ngày đêm chinh chiến Mạnh Đạt, Không Thành Kế, Cao ... [Xem thêm]

Download Link


Bình luận về phim